ibarəsaz

ibarəsaz
ə.f. boşboğaz, lağlağı

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Alpes Dinariques — Carte topographique des Alpes dinariques Géographie Altitude 2 692 m …   Wikipédia en Français

  • Alpes dinariques — 45° 00′ N 16° 30′ E / 45, 16.5 …   Wikipédia en Français

  • Dinaride — Alpes dinariques Alpes dinariques Carte topographique des Alpes dinariques Géographie Altitude 2 692 m …   Wikipédia en Français

  • Dinarides — Alpes dinariques Alpes dinariques Carte topographique des Alpes dinariques Géographie Altitude 2 692 m …   Wikipédia en Français

  • pərdə — is. <fars.> 1. Qapı, pəncərə və s. dən asılan örtü və ya bir yeri iki hissəyə ayırmaq üçün asılan iri parça. Tül pərdə. Pərdə ilə otağı iki hissəyə bölmək. Qapıya pərdə salmaq. – Gün İmranın üstünə düşəndə qarı dirəklərin arasına pərdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • barmaq — is. 1. İnsanın və bəzi heyvanların əl və ayaqlarının qurtaracağındakı beş mütəhərrik üzvdən hər biri. Baş barmaq. Şəhadət barmağı. Orta barmaq. Adsız barmaq. Çeçələ barmaq. Barmaqlarının ucunda (yavaşca, ayaqlarının altını yerə vurmadan). //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dübeyt — is. <fars. dü və ər. beyt> ədəb. 1. İki beytdən ibarət olan lirik şeir forması. 2. Saz (aşıq) havalarından birinin adı. Dübeyt oxumaq. – Aşığın çaldığı bir dübeyt dərhal onu mütəəssir edir. O. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pomada — <fr.> Müxtəlif ətirli maddələrin qatışığından ibarət kosmetik yağ. Dodaq po madası. – Çantasında cürbəcür pomada, üzyağı var; Dillənir dindirməmiş gərəksiz bir saz kimi. S. Rüst …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • söz — is. 1. Bir şey və ya hadisə haqqındakı anlayışın səslə ifadəsindən ibarət olan nitq vahidi; kəlmə. Sözün mənası. – Hamıya bir vahimə düşdü, söz demək istəyənlərin sözləri boğazlarında qurudu. B. T.. Əşrəfin danışdığı gözəl sözlərə qulaq asanlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”